كسب مقام نهم مسابقات ACM توسط دانشجويان دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه هاي دانشكده، در بين هفتاد گروه مسابقات ACM موفق به كسب مقام هاي نهم، بيست و سوم و بيست و نهم شدند.
تعداد بازدید:
32
تاریخ:
1396/12/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.