سمينار تازه هاي مهندسي برق و كامپيوتر
اين سمينار روز دوشنبه 6 اسفند ماه برگزار ميشود و حضور دانشجوياني كه در نيمسال جاري درس سمينار دارند اجباري است.
 
 
 
Review:
788
Date:
1397/11/30
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.